”100” FREDRIKSBERGSPARKEN

Spektakulärt konstverk som sittbänk ”100” med rött neonliknande kringljus mot marken.