FORTUM, FINNSLÄTTEN

Storskalig fasadskylt som friliggande lysande bokstäver.