Skyltprogram

Tänk på helheten. Var ska skyltarna sitta på en byggnad, i ett kvarter eller i ett område? Och vilka skylttyper och format behöver du inför en omprofilering eller utrullning?

Vi har kompetensen och erfarenheten för att skapa rätt skyltprogram för dina behov. Vi löser tillstånd och bygglov, upprättar tidplaner, genomför och levererar.

Vad är ett skyltprogram?

Ett skyltprogram kan vara två olika saker.

Det kan vara ett dokument som innehåller olika typer av skyltar och skyltformat baserade på din logotyp, och som kan fungera som en verktygslåda vid planering av en omprofilering.

Men det kan också vara ett dokument om en fastighet eller ett område som beskriver skyltars placeringar, format och teknik. Det ger fastighetsägare en genomtänkt struktur för skyltarna i sin fastighetsinvestering.

Hur skapar man ett skyltprogram?

Processen mot ett skyltprogram handlar om att inhämta förutsättningar, analysera möjligheter och dokumentera lösningar för att skapa en sammanhållen struktur för din skyltning.

I ett skyltprogram har du ett vägledande underlag att ta beslut utifrån.