BAGERI APRIL

Effektfull obelyst flaggskylt. April heter det fina bageriet!