LÄNSFÖRSÄKRINGAR, KUNGSGATAN

Mitt i city bland butikskedjorna sitter detta lysande varumärke. Massiva akrylbokstäver med ingjuten LED-belysning. Flaggskylt exponerar i gatans längdriktning.