RETURPUNKT SUNDBYBERG

Tydlig fasadskylt på fasadyta i Corten.